DETECTOR DE LLAMPS I NUCLIS TEMPESTUOSOS:

AVÍS:
Aquesta pàgina mostra dades de caràcter orientatiu i informatiu, no es poden fer servir 
SOTA CAP MENA DE CIRCUMSTÀNCIA per decidir sobre aspectes de seguretat, protecció personal o patrimonial. (PÀGINA EN PROVES).

(Pàgina Actualitzada i Recarregada automàticament cada 5 minuts)

Recàrrega de la Pàgina en:


Mapa Dels Últims Llamps Detectats:
Mapa De Possibles Nuclis Tempestuosos:

Possibles Nuclis Tempesusos

Comptador Dels Últims Llamps Enregistrats:

    rate
       

Mapa de l'anàlisi de possibles tempestes:real
AVÍS MOLT IMPORTANT:

La informació facilitada en aquesta pàgina no es pot utilitzar, EN CAP CAS,  per decidir sobre aspectes de seguretat a l'hora de fer activitats a l'exterior . La informació que podeu trobar aquí, és unicament a titol informatiu. Declinem qualsevol responsabilitat al respecte.

L'equip de meteolescala.com